Jak sparować klawiaturę MK MAC BT z moim komputerem MAC?

 1. Upewnij się, że klawiatura jest włączona. Włącznik znajduje się pod spodem..
 2. Wejdź w tryb parowania przytrzymując guzik „Connect" znajdujący się pod spodem klawiatury do momentu, gdy diody LED zaczną mrugać a następnie puść przycisk.
 3. W Twoim komputerze Mac przejdź do ustawień systemowych ("System Preferences") a następnie wybierz opcję "Klawiatura" ("Keyboard") a następnie wybierz opcję "Skonfiguruj klawiaturę Bluetooth" ("Set Up Bluetooth Keyboard").
 4. Gdy kreator znajdzie urządzenia "Azio MK Mac Keyboard" kliknij "Kontynuuj" ("Continue").
 5. Na ekranie zostanie wyświetlony 8-mio cyfrowy kod. Wpisz go na klawiaturze i zatwierdź klawiszem "Return".
 6. Klawiatura została sparowana i jest gotowa do pracy.

Gdzie znajduje się odbiornik USB dla mojego zestawu klawiatury i myszki?

Miejsce na przechowywanie odbiornika znajduje się w pojemniku na baterie w myszce.

Czy mogę zmienić domyślne przypisanie klawiszy?

Klawisze na tej myszce mają zaprogramowane domyślne funkcje, które nie mogą być zmienione.

Dlaczego w mojej klawiaturze nie działają klawisze multimedialne?

Jeżeli klawisze multimedialne Twojej klawiatury nie działają poprawnie oznacza to problem z usługą "Usługa urządzeń interfejsu HID" ("Human Interface Device Access") systemu operacyjnego Windows.

 1. Otwórz menu Start i wybierz polecenie uruchom (w systemach operacyjnych Windows 8 i nowszych użyj funkcji wyszukiwania wpisująć "Uruchom" jako poszukiwaną frazę)
 2. w polu "Otwórz:" wpisz "Services.msc" i kliknij "OK"
 3. w prawej części okna znajduje się lista usług systemu Windows - znajdź na niej usługę "Usługa urządzeń interfejsu HID" ("Human Interface Device Access") i zaznacz ją. Upewnij się, że "Typ uruchomienia" jest ustawiony jako "Automatyczny". Jeżeli tak nie jest kliknij na tą usługę dwa razy i zmień wartość "Typ uruchomienia" na "Automatyczny" po czym kliknij OK.
 4. w lewej części okna wybierz polecenie "Uruchom ponownie usługę"
 5. sprawdź poprawną pracę klawiszy multimedialnych na Twojej klawiaturze

Gdzie znajduje się odbiornik USB dla mojego zestawu klawiatury i myszki?

Miejsce na przechowywanie odbiornika znajduje się w pojemniku na baterie w myszce.

Co oznaczają skróty na klawiszach?

Ze względu na dużą czcionkę niektóre nazwy funkcji na klawiszach musiały zostać skrócone. Oto lista skrótów z ich tłumaczeniem:

 • Ins - Insert
 • Del - Delete
 • Hm - Home
 • PU - Page Up
 • PD - Page Down
 • PS - Print Screen
 • SL - Scroll Lock
 • PB - Pause/Break
 • NL - Number Lock

Jak mogę wyłączyć podświetlenie?

By wyłączyć podświetlenie klawiszy przytrzymaj kilka sekund guzik podświetlenia LED. By ponownie włączyć podświetleniem ponownie przytrzymaj ten sam guzik.

Jak mogę zmienić kolor podświetlenia?

Powyżej bloku numerycznego na klawiaturze znajduje się klawisz podpisany "LED". Naciśnięcie tego guzika powoduje zmianę koloru podświetlenia klawiszy.

Dlaczego po wyłączeniu komputera podświetlenie dalej jest włączone?

Podświetlenie Twojego urządzenia pozostaje włączone ponieważ płyta główna Twojego komputera po wyłączeniu nadal zasila port USB. Zmiana tej funkcjonalności może być możliwa poprzez BIOS/UEFI lub w sterownikach płyty głównej. By poznać szczegóły zajrzyj do instrukcji obsługi swojego urządzenia.

Jak mogę zmienić domyślne funkcje klawiszy skrótu?

Klawisze te uruchamiają domyślne programy skonfigurowane w Twoim systemie operacyjnym. By zmienić uruchamiany domyślny program zmień konfigurację systemu operacyjnego.

Jak mogę zmienić kolor podświetlenia w klawiaturze PRISM?

Na klawiaturze, powyżej klawisza HOME, znajduje się klawisz i znakiem żarówki. Naciśnięcie tego klawisza powoduje zmianę koloru podświetlenia klawiatury.

Jak włączyć „Scroll Lock" na klawiaturze PRISM?

Klawiatura PRISM nie posiada dedykowanego klawisza obsługującego funkcję „Scroll Lock". By z niej skorzystać uruchom klawiaturę ekranową..

Jak sparować moją klawiaturę Bluetooth?

 1. Włącz klawiaturę i naciśnij guzik "Connect" co spowoduje miganie niebieskiej diody wskazującej na przejście klawiatury w tryb parowania.
 2. Na urządzeniu, do którego chcesz podłączyć klawiaturę uruchom wyszukiwanie urządzeń Blutooth.
 3. Na liście znalezionych urządzeń zlokalizuj urządzenie "Bluetooth Keyboard 3.0" po czym połącz się z nim.
 4. W zależności od typu urządzenia i jego konfiguracji konieczne może być podanie Kodu lub numeru PIN do ustanowienia połączenia pomiędzy Twoją klawiaturą a urządzeniem. Jeżeli pojawi się taka konieczności wpisz kod/PIN za pomocą klawiszy klawiatury i zatwierdź klawiszem "Enter"
 5. Po zakończeniu procesu parowania klawiatura jest gotowa do pracy.

Dlaczego przy użyciu klawiatury Bluetooth nie mogę wejśc do BIOS?

Większość płyt głównych nie posiada wbudowanej obsługi standardu Bluetooth, co powoduje, że urządzeń łączących się w tej technologii można używać dopiero po uruchomieniu systemu operacyjnego.

Czy mogę użyć klawiatury KC310 z innymi tabletami niż iPad Air?

Ta klawiatura została zaprojektowana specjalnie dla pierwszej generacji urządzeń iPad Air.

Jak mogę ręcznie sparować klawiaturę i/lub myszkę HUE z odbiornikiem?

Klawiatura:

 1. Odłącz odbiornik USB.
 2. Na klawiaturze naciśnij i przytrzymaj na raz lewy klawisz SHIFT oraz klawisz ESC - zacznie migać niebieska dioda LED.
 3. Podłącz odbiornik USB do komputera.

Mysz:

 1. Odłącz odbiornik USB.
 2. Naciśnij i przytrzymaj lewy, prawy i środkowy klawisz myszy (środkowy klawisz ma postać kółka do przewijania - należy je wcisnąć) - sensor myszki zacznie mrugać.
 3. Podłącz odbiornik USB do komputera.

Uwaga: Jeżeli za pierwszym razem proces ręcznego parowania nie zadziała poprawnie powtórz całą procedurę używając innego portu USB w swoim komputerze.